Her boy ve renkte bulabileceğiniz plastik çerçeve lerimiz, satış destekleme ürünleri arasında maliyeti düşük önemli bir satış destekleme ürünüdür.

Plastik çerçeve sayesinde satış veya tanırım yapmak istediğiniz ürünler için kullanabilir ve bu plesik çerçeve kanalları arasına en fazla 8 mm bir kağıt veya metaryal kullanarak satış desteklerinizde kullanabilirsiniz.

Plastik çerçeve lerimizi bulabileceğimiz boylar aşağıda listelenmiştir.

 

Milimetre ve inç birimlerine göre ISO/DIN kağıt boyutları
A Serisi Biçimler B Serisi Biçimler C Serisi Biçimler
boyut mm inç mm inç mm inç
0 841 × 1189 33,1 × 46,8 1000 × 1414 39,4 × 55,7 917 × 1297 36,1 × 51,1
1 594 × 841 23,4 × 33,1 707 × 1000 27,8 × 39,4 648 × 917 25,5 × 36,1
2 420 × 594 16,5 × 23,4 500 × 707 19,7 × 27,8 458 × 648 18,0 × 25,5
3 297 × 420 11,7 × 16,5 353 × 500 13,9 × 19,7 324 × 458 12,8 × 18,0
4 210 × 297 8.3 × 11,7 250 × 353 9.8 × 13,9 229 × 324 9.0 × 12,8
5 148 × 210 5,8 × 8,3 176 × 250 6,9 × 9,8 162 × 229 6,4 × 9,0
6 105 × 148 4,1 × 5,8 125 × 176 4,9 × 6,9 114 × 162 4,5 × 6,4
7 74 × 105 2,9 × 4,1 88 × 125 3,5 × 4,9 81 × 114 3,2 × 4,5
8 52 × 74 2,0 × 2,9 62 × 88 2,4 × 3,5 57 × 81 2,2 × 3,2
9 37 × 52 1,5 × 2,0 44 × 62 1,7 × 2,4 40 × 57 1,6 × 2,2
10 26 × 37 1,0 × 1,5 31 × 44 1,2 × 1,7 28 × 40 1,1 × 1,6
A-Serisi B-Serisi C-Serisi
Plastik Çerçeve
Plastik Çerçeve

Pastane-Malzemeleri (62) Pastane-Malzemeleri (61) Pastane-Malzemeleri (60) Pastane-Malzemeleri (59) Pastane-Malzemeleri (48) MandalAparatiKrem (10) MandalAparati (6) MandalAparati (1) IMG_5180 IMG_5179 IMG_5178